Infographic: Hoàn cảnh ra đời Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(MTO 5 - 17/05/2019 19:28)

Cùng điểm lại những cột mốc lịch sử ra đời Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, teen nhé!

Bình luận