Tựa sách mới ra mắt mừng sinh nhật Bác Hồ

(MTO 5 - 19/05/2022 11:48)

Tựa sách mới Ánh sáng xuyên thế kỷ vừa ra mắt nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Năm 2022 đánh dấu 95 năm ra đời tác phẩm “Đường cách mệnh” và 75 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM đã lên kế hoạch đề tài và đặt hàng PGS.TS. Bùi Đình Phong chuẩn bị một công trình nghiên cứu xuyên suốt sự tiếp nối mạch nguồn của dòng chảy cách mạng Việt Nam. Cuốn sách Từ “Đường cách mệnh” đến “Sửa đổi lối làm việc” - Ánh sáng xuyên thế kỷ vinh dự xuất bản và ra mắt bạn đọc vào đúng dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đường cách mệnh là tác phẩm lý luận đầu tiên đặt nền móng cho cách mạng Việt Nam, có tác dụng khai trí, khai tâm, khai đức cho lớp thanh niên yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX; là ngọn đuốc soi đường, ánh sáng xuyên thế kỷ, có ý nghĩa lý luận lâu dài từ quá khứ đến hôm nay và mai sau đối với nhân dân Việt Nam. Sửa đổi lối làm việc là tác phẩm bàn về đảng cầm quyền đầu tiên, đầy đủ và hoàn chỉnh nhất trong di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có ý nghĩa và tác dụng to lớn trong nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trước đây, hiện nay và sau này. Nếu tác phẩm Đường cách mệnh được coi là tác phẩm lý luận mở đường cho cách mạng Việt Nam thì tác phẩm Sửa đổi lối làm việc lại có ý nghĩa cả về lý luận lẫn thực tiễn, liên quan trực tiếp đến công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sửa đổi lối làm việc của cán bộ, đảng viên do các bệnh chủ quan, hẹp hòi, ba hoa, kém lý luận, khinh lý luận và lý luận suông.

Nhưng nghiên cứu di sản, tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và các tác phẩm của Người nói riêng, điều có ý nghĩa, nhất lại là trên cơ sở nhận thức đúng đắn, đầy đủ giá trị lịch sử để thấy tầm vóc, ý nghĩa, giá trị hiện tại và giá trị tương lai trên cả các phương diện lý luận và thực tiễn, dân tộc và quốc tế. Cái quý giá nhất, lớn nhất, mãi mãi trường tồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là toàn bộ trước tác của Người, những điều Người viết trong hai tác phẩm không chỉ đã đưa sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân đến thắng lợi, mà còn soi sáng cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trước đây và công cuộc đổi mới hiện nay. Ánh sáng xuyên thế kỷ chính là ở chỗ đó.

Vào 8 giờ 30 phút sáng thứ Bảy ngày 21/05/2022, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM, Nhà xuất bản Trẻ và Đường Sách TPHCM cùng phối hợp thực hiện chương trình giao lưu “Hành trình theo chân Bác” nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM trân trọng giới thiệu tác phẩm Từ “Đường cách mệnh” đến “Sửa đổi lối làm việc” - Ánh sáng xuyên thế kỷ của tác giả PGS.TS. Bùi Đình Phong tại Sân khấu chính Đường sách TPHCM - Nguyễn Văn Bình, Quận 1. Buổi giao lưu với sự góp mặt của các diễn giả: PGS.TS. Huỳnh Thị Gấm - Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia khu vực II và TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều - Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM.

MINH MINH

Theo Mực Tím

Bình luận