Tự kiểm tra khả năng bị trầm cảm

(MTO 4 - 12/04/2018 11:51)

Bài trắc nghiệm có thể giúp bạn biết được khả năng, mức độ bị trầm cảm của bản thân.

Bài tự kiểm tra khả năng trầm cảm của bác sĩ tâm thần học Ivan K Goldberg. Bài kiểm tra mang tính tham khảo và không phải là kết luận chính xác cuối cùng. Nếu cảm thấy có bất kì vấn đề nào sức khỏe tâm thần, hãy liên hệ với các chuyên gia tâm lí hoặc cơ quan y tế để được tham vấn, chữa trị.

Mời bạn click vào đây để tự kiểm tra khả năng trầm cảm.

PV

Bình luận