Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

(MTO 10 - 23/10/2018 17:38)

Tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 23/10/2018, tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngay sau khi được bầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước.

Sau đây là tiểu sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng:

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Bình luận