Tỏa sáng ước mơ teen Sóc Trăng

(MTO 7 - 08/07/2020 14:56)

Câu chuyện về hành trình vượt khó học tốt của ba học sinh tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam năm 2020 của báo Mực Tím.

Đó là các bạn Dương Huỳnh Pích (lớp 12B Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Tx Vĩnh Châu), Lâm Trí Ngọc (lớp 12A2 trường THCS & THPT Lai Hòa, TX Vĩnh Châu) và Nguyễn Văn Trọng (lớp 12A1 trường THCS & THPT Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú).

T.TRUYỀN - T.HUỲNH - H.THẮM thực hiện

Bình luận