Tiền Giang chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống học học sinh

(MTO 8 - 18/08/2018 05:38)

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018 - 2019 được Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang xác định tại hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018.

Sáng ngày 16/8/2018 tại Hội trường Tỉnh uỷ, Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang tổ chức buổi Hội nghị Tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Theo báo cáo của thầy Nguyễn Phương Toàn – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang, năm học 2017 – 2018, toàn ngành giáo dục đã rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo, cụ thể hệ thống mạng lưới trường học từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông đã được xây dựng và phát triển rộng khắp các địa bàn xã, phường, thị trấn.

Toàn tỉnh có 9.283 phòng học ở giáo dục mầm non, phổ thông, trong đó có 7.063 phòng học kiên cố, 100% trường phổ thông có thư viện, trong đó có 365 trường có thư viện đạt chuẩn.

Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được nâng chất, tập huấn cho giáo viên THPT cách thức điều chỉnh chương trình dạy học và phương pháp dạy học phù hợp với trình độ và hứng thú học tập của học sinh.

Đặc biệt đội ngũ giáo viên dạy học bộ môn tiếng Anh đã có nhiều cố gắng trong công tác bồi dưỡng, đến nay 100% giáo viên dạy Tiếng Anh tiểu học đã đạt chuẩn trình độ chuyên môn theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2017 – 2018, toàn tỉnh có 132 trường THCS, 540 lớp, 23.047 học sinh và 272 giáo viên tham gia chương trình dạy học tiếng Anh mới hệ 10 năm, 100% giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn, 100% cán bộ quản lý hoàn thành chương trình bồi dưỡng quán lý giáo dục.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển sự nghiệp về giáo dục mầm non công nhận 11 đơn vị huyện, thị thành tiếp tục đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2017, giáo dục tiểu học 11 đơn vị huyện, thị, thành đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, giáo dục trung học 11 huyện, thị, thành tiếp tục đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở cấp độ 1.

Ngoài những kết quả đạt được ở trên, năm học 2017- 2018 toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tích cực thực hiện các phong trào thi đua có chiều sâu và đạt hiệu quả cao; việc “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã có sức lan toả mạnh mẽ, từ đó gắn kết nội dung cuộc vận động “ mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Cũng theo báo cáo của thầy Nguyễn Phương Toàn, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019 là phổ cập giáo dục mầm non, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù chữ cho người lớn. Toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”.

Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên; thực hiện rà soát hệ thống trường lớp, xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đối với các trường thực hiện dạy 2 buổi/ngày; tiếp tục thực hiện đề án kiên cố hoá trường học, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên đến năm 2020;

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức chương trình “Đường đến Vinh quang” dành cho học sinh trung học phổ thông các tỉnh thành, khu vực ĐBSCL.

TRẦN TUYÊN

Bình luận