Thi THPT Quốc gia: thu đề thi, giấy nháp, giấy báo dự thi... tránh chép lại đề

(MTO 6 - 19/06/2018 06:52)

Theo thông tin tuyển sinh kỳ thi THPT Quốc gia, kỳ thi THPT Quốc gia 2018 có một số điểm mới để tăng cường tính bảo mật, tính công bằng, khách quan cho kỳ thi.

Cụ thể: mỗi phòng thi có một cán bộ, giáo viên từ trường ĐH, CĐ cùng với một giáo viên giáo viên phổ thông coi thi. Mỗi điểm thi có một phó điểm trưởng là cán bộ trường ĐH, CĐ.

Điểm khác năm nay là thời gian làm bài giữa các môn trong tổ hợp môn KHXH và KHTN cách nhau 10 phút thay vì 20 phút như năm trước. Năm nay, bộ cũng yêu cầu thu đề thi, giấy nháp thi, giấy báo dự thi và các vật dụng liên quan tránh để thí sinh ghi đề lên đó. Điều này sẽ phù hợp thực tế vừa đảm bảo tổ chức thi an toàn.

Những điểm mới kỳ thi THPT quốc gia có nhiều điểm mới - Ảnh: Internet

Công tác coi thi, năm nay cũng được bổ sung để đảm bảo quản lý chặt chẽ. Phiếu trả lời trắc nghiệm của mỗi phòng thi sẽ được in đủ, không in dư so với số lượng thí sinh trong phòng thi. Trường hợp thí sinh làm bẩn, rách, nhàu yêu cầu đổi phiếu trả lời phải lập biên bản thu giấy cũ và được thay mới bằng phiếu dự phòng từ trưởng điểm thi. Bài thi cũng được niêm phong an toàn đảm bảo bài thi của thí sinh được bảo quản chặt từ khi thu đến khi chấm thi.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các cán bộ coi thi, chấm thi phải lấy mẫu chữ ký và lưu giữ để đối chiếu so sánh. Một điểm mới trong năm nay là, việc phát đề thi cho thí sinh cũng được thiết kế theo sơ đồ quy định; để tránh trường hợp giáo viên có thể chọn một đề nào đó cho thí sinh cụ thể nào đó.

Kỳ thi THPT quốc gia 2018 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 27/6, toàn quốc có 925.792 thí sinh đăng ký dự trong đó số thí sinh tự do là 53.784. Số thí sinh đăng ký chỉ để xét tốt nghiệp là: 237.326 thí sinh, số thí sinh vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển vào ĐH, CĐ là 642.379 thí sinh.

ĐỨC MY

Bình luận