Tháng năm rực rỡ của lớp tớ - 12C10 trường THPT Tắc Vân

(MTO 4 - 05/04/2018 18:03)

Bạn Phạm Thị Ngọc Châu (lớp 12C10 trường THPT Tắc Vân, Cà Mau) gửi đến sân chơi Lớp tớ thật là cool những bức ảnh về "tháng năm rực rỡ" của các thành viên lớp 12C10.

Thời gian có thể mang chúng tôi ra khỏi 12C10 nhưng không thể mang 12C10 ra khỏi chúng tôi.

Tháng năm rực rỡ

Cả lớp xếp thành biểu tượng C10

Bay cao những ước mơ

* Bài tham dự sân chơi Lớp tớ thật là cool. Mời bạn bấm vào đây để gửi bài tham gia.

Bình luận