Sáng lấp lánh những Tri thức trẻ tình nguyện

(MTO 12 - 31/12/2018 18:52)

Chương trình Trí thức trẻ khoa học trẻ tình nguyện TP. Hồ Chí Minh lần 9 năm 2018 do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức với sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

Ý nghĩa và việc làm thiết thực của chương trình trong những năm qua là tập hợp, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của lực lượng trí thức, khoa học trẻ thành phố. Qua đó, chương trình là cầu nối mang kiến thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ của lực lượng trí thức trẻ để giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn, chuyển giao, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố, đặc biệt là chương trình nông thôn mới.

Hội nghị Tổng kết Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện TP. Hồ Chí Minh” lần 9 năm 2018 là dịp để Ban Tổ chức và lực lượng Trí thức trẻ tổng kết lại hoạt động của chương trình Trí thức Khoa học trẻ tình nguyện TP. Hồ Chí Minh trong năm 2018, xây dựng góp nội dung hoạt động cho chương trình năm 2019; khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự thành công chung của chương trình.

Trong năm 2018, 200 trí thức trẻ tham gia chương trình, 13 đội hình khoa học, thực hiện 50 chuyên đề tư vấn, chuyển giao kỹ thuật và sân chơi khoa học, phục vụ hơn 13.150 người dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.
Chương trình được triển khai, tổ chức từ tháng 02/2018 đến tháng 11/2018. Đối tượng tham gia là Trí thức trẻ hiện đang là thành viên Câu lạc bộ các nhà Khoa học trẻ TP. Hồ Chí Minh, chủ nhiệm đề tài tham gia Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ; Giảng viên - giáo viên trẻ, các nhà khoa học trẻ đang công tác, học tập, nghiên cứu tại các cơ quan, trung tâm - viện nghiên cứu, trường đại học - học viện trong và ngoài nước; Các chuyên gia, nhà khoa học trẻ, cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp trong và ngoài nước; Sinh viên các chuyên ngành có liên quan đến các lĩnh vực tư vấn, chuyển giao kỹ thuật.
Đối tượng thụ hưởng từ chương trình là người dân, đoàn viên thanh niên thanh thiếu nhi tại TP. Hồ Chí Minh các tỉnh thành lân cận.
Chương trình tập trung vào 05 mảng nội dung lớn: Trí thức trẻ xung kích tham gia xây dựng Nông thôn mới và phát triển kinh tế nông thôn, Trí thức trẻ xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Tổ chức Sân chơi khoa học vui và Chuyến xe tri thức, Trí thức trẻ phục vụ địa bàn nông thôn và miền núi, Trí thức trẻ xung kích vì văn minh đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đây là một hoạt động trọng tâm và có ý nghĩa của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ - Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh trong việc phát huy tinh thần tình nguyện, phát huy trí tuệ, kiến thức chuyên môn, nhiệt huyết, trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố với cộng đồng, qua đó, đưa khoa học kỹ thuật đến với bà công nhân dân, học sinh, sinh viên, thanh niên trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành khác, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước.

THẢO NGUYÊN

Ảnh: BTC

(Theo Mực Tím)

Bình luận