Nộp hồ sơ đăng kí dự thi THPT quốc gia từ ngày 1/4/2018

(MTO 3 - 30/03/2018 16:35)

Từ ngày 1/4/2018 đến 20/4/2018 thí sinh sẽ nộp hồ sơ đăng kí dự thi (ĐKDT) THPT Quốc gia 2018.

Từ ngày 01/4/2018 đến ngày 20/4/2018, các đơn vị ĐKDT thực hiện: thu 02 Phiếu ĐKDT, bản photocopy 2 mặt Chứng minh nhân dân trên 1 mặt giấy A4, 02 ảnh 4×6 cm (riêng thí sinh tự do phải nộp thêm 01 phong bì thư đã dán tem ghi rõ họ tên địa chỉ nhận của thí sinh); nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Sau ngày 20/4/2018, thí sinh không được thay đổi Điểm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng kí. Chậm nhất 25/4/2018 các đơn vị ĐKDT phải hoàn thành việc nhập Hồ sơ ĐKDT cho thí sinh.

Chậm nhất đến ngày 25/5/2018, các đơn vị ĐKDT hoàn thành việc: thu Phiếu đăng kí xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Ngay sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in thông tin đăng kí xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh từ phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công tổ chức cho học sinh rà soát, kí xác nhận. Thí sinh tự do có thể nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng hồ sơ ĐKDT.

Ảnh minh họa

Khi làm thủ tục dự thi thpt quốc gia, thí sinh phải có Chứng minh nhân dân. Các sở GDĐT, các trường phổ thông hướng dẫn để học sinh có Chứng minh nhân dân trước khi nộp Phiếu ĐKDT. Trong trường hợp không có Chứng minh nhân dân thì phần mềm QLT sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lí. Những thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển ĐH, CĐ, TC thì phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi ĐKDT.

ĐỨC MY

Bình luận