Những ý nghĩa từ chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X

(MTO 12 - 10/12/2018 18:35)

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X không chỉ để lại nhiều ấn tượng cho các đại biểu, mà còn mang nhiều thông điệp ý nghĩa cho tuổi trẻ.

Chương trình được xây dựng dựa trên yếu tố gìn giữ giá trị truyền thống của sinh viên Việt Nam thế hệ trước, và trên nền tảng tự hào đó là câu chuyện âm nhạc hướng đến tinh thần hiện đại của sinh viên Việt Nam ngày hôm nay. Chương trình văn nghệ được chia thành ba phần dựa theo khẩu hiệu hành động của nhiệm kì 2018 - 2023.

Chương trình là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Với những khẩu hiệu đầy ý nghĩa, chương trình kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại để mang đến một bức tranh toàn cảnh về những mục tiêu phấn đấu của sinh viên Việt Nam trong thời kì mới gồm:

BẢN LĨNH - Tự hào và nối tiếp những giá trị truyền thống và hi sinh của thế hệ sinh viên đi trước;

HỌC TẬP - Nối tiếp truyền thống hiếu học của tri thức Việt Nam;

SÁNG TẠO - Những phong trào tiêu biểu của sinh viên Việt Nam qua các thời kì bảo vệ và xây dựng Tổ quốc;

TÌNH NGUYỆN - Hình ảnh đẹp của sinh viên Việt Nam tiên phong trong những phong trào vì cộng đồng;

HỘI NHẬP - Sinh viên Việt Nam trong thời đại mới, thời đại của công nghệ 4.0;

PHÁT TRIỂN - Hình ảnh sinh viên 5 tốt, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mỗi tiết mục đều mang một thông điệp ý nghĩa khác nhau của tuổi trẻ.

Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

AN BANG tổng hợp

Ảnh: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(Theo Mực Tím)

Bình luận