Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Việt Nam (tiếp theo)

(MTO 12 - 11/12/2017 10:30)

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ được tổ chức từ ngày 10/12/2017 đến 13/12/2017 tại Hà Nội. Dự kiến đại hội sẽ có 1.000 đại biểu đại diện cho 23 triệu cán bộ, đoàn viên thanh niên cả nước.

Dự kiến khẩu hiệu hành động của Đại hội là "Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển".

Các phong trào và chương trình hành động cách mạnh dự kiến triển khai trong nhiệm kỳ tới.Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn (doanthanhnien.vn)

Bình luận