Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Việt Nam

(MTO 12 - 11/12/2017 10:27)

Tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022, mời bạn cùng nhìn lại những con số nổi bật của tuổi trẻ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 do Trung ương Đoàn tổng kết.

Dự kiến khẩu hiệu hành động của Đại hội là "Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển".

Các phong trào và chương trình hành động cách mạnh dự kiến triển khai trong nhiệm kỳ tới.Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn (doanthanhnien.vn)

Bình luận