Nắng như thế này nói tiếng Anh thế nào cho hợp nhỉ?

(MTO 4 - 24/04/2019 15:40)

Thay vì diễn đạt “It’s too hot” quen thuộc, bạn có thể luyện tập những câu nói khác để mô tả với tình hình thời tiết như muốn thiêu đốt tất cả hiện tại.

PHƯƠNG TRANG (tổng hợp)

Đồ họa: Karen NG.-Canva

(Theo Mực Tím)

Bình luận