Môn lịch sử: Chú trọng sự kiện lịch sử

(MTO 6 - 16/06/2017 18:54)

Đề thi trắc nghiệm nên chắc chắn kiến thức sẽ trải đều và đảm bảo đầy đủ các nội dung đã học, không có cần phần “tủ” như trước kia.

Tuy nhiên, với môn lịch sử, học sinh cần chú trọng các nội dung sau đây:

Phần lịch sử Việt Nam: Các sự kiện lịch sử (nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa); nhận định, đánh giá về chủ trương, đường lối của Đảng qua các thời kì lịch sử; rút ra được các nhận xét về các sự kiện lịch sử. Đối với phần lịch sử thế giới, khi ôn tập, học sinh cần đảm bảo nắm được: Quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh lạnh; hệ thống XHCN; các nước TBCN; phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Á, Phi và Mỹ La Tinh; cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa.

Thầy Thân Tuấn và học trò - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, học sinh cần chú ý hai bài hết sức quan trọng là tổng kết lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới. Các bài này thường đưa ra nhận định, đánh giá khái quát về các thời kì lịch sử và cũng hay xuất hiện trong các đề thi, đặc biệt là ở những câu hỏi nâng cao.

Thầy Thân Tuấn (giáo viên trường THPT Đức Trọng, Lâm Đồng)

Bình luận