Mai Thu Huyền truyền tải thông điệp kết nối qua BST ‘Thế giới như tôi thấy’

(MTO 12 - 03/12/2017 11:14)

Với mong muốn đề cao mối quan hệ ngoại giao, tính hòa nhập giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, Mai Thu Huyền đã truyền tải thông điệp thông qua bộ sưu tập ‘Thế giới như tôi thấy’ và từ đó hình ảnh áo dài Việt Nam sẽ bay cao bay ra ngoài thế giới.


Nhân dịp công tác tại thủ đô Hà Nội, Mai Thu Huyền đã kết hợp cùng nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và êkip thực hiện ảnh áo dài "Thế giới như tôi thấy”. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ Quốc kỳ Việt Nam và một số nước trên thế, ngoài ra nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam còn mang các di sản, kiến trúc đặc trưng của mỗi đất nước vào tà áo dài truyền thống của Việt Nam.
Thông qua bộ sưu tập này, Mai Thu Huyền cũng như NTK Đỗ Trình Hoài Nam muốn đề cao mối quan hệ ngoại giao, tính hòa nhập thông qua bộ sưu tập này từ đó hình ảnh áo dài Việt Nam sẽ bay cao bay ra ngoài thế giới.AN KHANG

Photo: Minh Sơn (ZIM LỤC)

Stylist: Thiều Ngọc

Bình luận