Làm thế nào để bản thân hạnh phúc?

(MTO 4 - 29/04/2022 11:38)

Tại hội thảo “Giá trị của hạnh phúc” được tổ chức tại nền tảng Zoom nhằm giúp học sinh, sinh viên trải nghiệm thực tế hạnh phúc từ bên trong và trở thành những chủ nhân tạo ra hạnh phúc trong cuộc đời mình.

Cũng trong buổi webinar, TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng đã chỉ ra một số điều khiến bản thân có thể hạnh phúc:

KIM UYÊN
(tổng hợp)

Bình luận