Khởi động cuộc thi tìm kiếm tài năng diễn thuyết Lăng kính thanh niên

(MTO 4 - 20/04/2019 00:00)

Đây là một cuộc thi hấp dẫn dành cho đoàn viên, thanh niên chúng mình trên địa bàn TP.HCM do Quận Đoàn 1 tổ chức.

PHI LÊ

(Theo Mực Tím)

Bình luận