Khi nào học sinh tựu trường năm học 2022-2023?

(MTO 8 - 05/08/2022 20:15)

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 vừa được ban hành, học sinh các cấp lớp tựu trường sớm nhất một tuần trước ngày khai giảng 5/9.

Ngày 5/8, GD-ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, học sinh tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (5/9/2022).

Kết thúc học kỳ I trước ngày 15/01/2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/05/2023 và kết thúc năm học trước ngày 31/05/2023.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/06/2023.

Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/07/2023.

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh tựu trường sớm nhất một tuần trước ngày khai giảng

Bộ GD - ĐT cũng đưa ra nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương, đồng thời, nêu rõ nội dung và trách nhiệm thực hiện của các cơ quan liên quan. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Trong trường hợp ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố sẽ quyết định thời gian tựu trường và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Các trường hợp đặc biệt phát sinh khác báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

N.TRÂN

(Theo Mực Tím)

Bình luận