Khi con người trở nên nhỏ bé

(MTO 3 - 23/03/2018 09:18)

Những bức tranh vẽ bằng màu acrylic của tác giả Thomas Guggemos có nội dung đơn giản nhưng mang một ý nghĩa vô cùng lớn.

Trong tác phẩm của mình, tác giả đã thể hiện một góc nhìn khác giữa con người và thế giới xung quanh của mình. Có thể dễ dàng nhận thấy Thomas đã không để con người là “nhân vật” chính nữa.Thomas cho rằng trong tác phẩm của mình con người không bị thế giới xung quanh thống trị, con người và thế giới xung quanh đều bình đẳng như nhau. Mời bạn cùng xem qua các tác phẩm của Thomas Guggemos:

JUN

Ảnh: www.guggart.de

Bình luận