Jang Mi hát cùng teen trường THPT Ernst Thälmann (Q.1)

(MTO 10 - 10/10/2017 14:35)

Hơn 1800 học sinh trường THPT Ernst Thälmann đã "vui nổ trời" trong chương trình giao lưu với báo Mực Tím. Chương trình có sự tham dự của Jun Phạm và Jang Mi.

Bình luận