Hoàng Trọng Khánh, “ông bụt” của những bạn học sinh khó khăn

(MTO 1 - 14/01/2018 09:54)

Mời bạn cùng làm quen với anh Hoàng Trọng Khánh (Q.9) người vừa được Thành Đoàn TP.HCM khen thưởng đột xuất.

Anh Hoàng Trọng Khánh hiện là đoàn viên, công nhân Phân xưởng Thuốc sát trùng Công ty Liên doanh Bio – Pharmachemie.
Trọng Khánh nhận bằng khen từ Thành Đoàn TP.HCM
Tại cơ quan công tác, Trọng Khánh luôn tham gia tích cực các hoạt động Đoàn như: Kỳ nghỉ hồng, Giờ thứ 9, hoạt động đền ơn đáp nghĩa... Ngoài ra, Trọng Khánh còn là công dân tích cực tại địa phương, mở lớp dạy kèm miễn phí cho 39 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư anh sinh sống và con em người lao động trong cùng công ti.
Lớp học anh Trọng Khánh được tổ chức thành 2 khung giờ: 17g00 đến 19g00 (lớp 6, lớp 9), 19g00 đến 21g00 (lớp 7, lớp 8). Với tấm lòng nhân ái của mình, anh Trọng Khánh đã được Thành Đoàn TP.HCM tặng bằng khen và khen thưởng đột xuất vào ngày 11/1/2017 vừa qua.

Trọng Khánh và lớp học của mình
DUY LÊ

Bình luận