Giọng đọc Mực Tím 2022: Vẽ ngày mười tám

(MTO 9 - 14/09/2022 10:58)

Đây là bài dự thi Giọng đọc Mực Tím 2022 do báo Mực Tím tổ chức.

Mời bạn thưởng thức Bài dự thi 25: Đặng Thị Bích Tiền - Truyện ngắn Vẽ ngày mười tám:

MỰC TÍM

Bình luận