Giọng đọc Mực Tím 2022: Tản văn Thăm cua mùa gió

(MTO 9 - 07/09/2022 09:22)

Mời bạn thưởng thức tản văn Thăm cua mùa gió qua phần thể hiện của bạn Trần Thị Thảo.

Đây là bài dự thi Giọng đọc Mực Tím 2022 do báo Mực Tím tổ chức.

Bình luận