Giọng đọc Mực Tím 2022: Tản văn Tản mạn cổ tích

(MTO 9 - 20/09/2022 23:24)

Đây là bài dự thi Giọng đọc Mực Tím 2022 do báo Mực Tím tổ chức.

Mời bạn thưởng thức Bài dự thi 27: Trần Nguyễn Hồng Ánh - Tản văn Tản mạn cổ tích:

MỰC TÍM

Bình luận