Giọng đọc Mực Tím 2022: Những chiến binh chinh phục cầu vồng

(MTO 9 - 14/09/2022 10:59)

Đây là bài dự thi Giọng đọc Mực Tím 2022 do báo Mực Tím tổ chức.

Mời bạn thưởng thức Bài dự thi 24: Trịnh Thị Mỹ Hằng - Truyện ngắn Những chiến binh chinh phục cầu vồng:

MỰC TÍM

Bình luận