Giọng đọc Mực Tím 2022: Khóa nỗi sợ và ném đi thật xa

(MTO 9 - 07/09/2022 09:48)

Mời bạn thưởng thức truyện ngắn Khóa nỗi sợ và ném đi thật xa qua giọng đọc của bạn Nguyễn Mộc Quế Trân.

Đây là bài dự thi Giọng đọc Mực Tím 2022 do báo Mực Tím tổ chức.

MỰC TÍM

Bình luận