Giọng đọc Mực Tím 2022: Cây chùm ngây trong vườn nhà ngoại

(MTO 9 - 20/09/2022 23:23)

Mời bạn thưởng thức Bài dự thi 26: Nguyễn Thị Dịu Hoa - Cây chùm ngây trong vườn nhà ngoại. Đây là bài dự thi Giọng đọc Mực Tím 2022 do báo Mực Tím tổ chức.

MỰC TÍM

Bình luận