Giọng đọc Mực Tím 2022: Anh và em

(MTO 9 - 14/09/2022 10:59)

Đây là bài dự thi Giọng đọc Mực Tím 2022 do báo Mực Tím tổ chức.

Mời bạn thưởng thức Bài dự thi 23: Phạm Thị Lệ Thanh - Truyện ngắn Anh và em:

MỰC TÍM

Bình luận