Điểm sàn trường ĐH Sài Gòn cao nhất là 18 điểm

(MTO 7 - 19/07/2018 09:40)

Nhóm ngành đào tạo giáo viên có điểm sàn cao nhất trường ĐH Sài Gòn.

Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào nhóm ngành này là phải đạt từ 18 điểm trở lên. Điểm sàn xét tuyển vào trường ĐH Sài Gòn được tính như sau: Điểm sàn = tổng điểm 3 môn thi (không nhân hệ số môn chính) + điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng.

Các ngành lấy điểm sàn 15 điểm của trường ĐH Sài Gòn

Các ngành có điểm sàn 16 điểm của trường ĐH Sài Gòn

Nhóm ngành đào tạo giáo viên có điểm sàn cao nhất: 18 điểm

Chỉ tiêu tuyển sinh vào trường ĐH Sài Gòn năm 2018

T.N

Bình luận