Điểm sàn trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM)

(MTO 7 - 19/07/2018 09:40)

Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thấp nhất là 16 và cao nhất là 19.

* Những ngành có chữ BT phía sau tuyển sinh theo đề án đào tạo nguồn nhân lực cho khu cho khu vực Tây Nam bộ và Tây Nguyên của ĐHQG-HCM tại phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM tại Bến Tre.

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2018

TRÀ NGUYỄN

Bình luận