Điểm chuẩn trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

(MTO 8 - 05/08/2018 21:16)

ĐH Bách khoa TP.HCM đã công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia.

Theo đó nhóm ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 23,75. Điểm chuẩn trúng tuyển của ĐH Bách Khoa TP. HCM theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia.

TN

Bình luận