Điểm chuẩn trúng tuyển trường ĐH Khoa học Tự nhiên

(MTO 8 - 06/08/2018 14:23)

Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Điểm chuẩn nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin là 22,75, cao nhất trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Điểm chuẩn cụ thể các ngành:

Bình luận