Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cao nhất 22,8

(MTO 8 - 06/08/2018 06:27)

Kinh doanh Quốc tế là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Kinh doanh Quốc tế là 22,8. Hai chuyên ngành Quản lý công và Thị trường chứng khoán có điểm chuẩn thấp nhất (17,5).

Điểm chuẩn cụ thể:

(*) là tổ hợp xét tuyển có môn nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.

Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, chuyên ngành bằng nhau đối với các tổ hợp xét tuyển; dành cho thí sinh THPT, khu vực 3.

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm đối với thang điểm 10 và tổng điểm tối đa các môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30.

TN

Bình luận