Đề thi tham khảo mới nhất của Bộ Giáo dục & Đào tạo

(MTO 5 - 15/05/2017 13:27)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi tham khảo kì thi THPT quốc gia 2017. 

Mời bạn click vào link để tải đề thi tham khảo.

1. Bài thi Toán học: Tải đề thi

2. Bài thi Ngữ văn: Tải đề thi

3. Bài thi Ngoại ngữ:

- Môn thi thành phần Tiếng Anh: Tải đề thi

- Môn thi thành phần Tiếng Đức: Tải đề thi

- Môn thi thành phần Tiếng Nga: Tải đề thi

- Môn thi thành phần Tiếng Nhật: Tải đề thi

- Môn thi thành phần Tiếng Pháp: Tải đề thi

- Môn thi thành phần Tiếng Trung: Tải đề thi

 

4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

- Môn thi thành phần Vật lý:Tải đề thi

- Môn thi thành phần Hóa học: Tải đề thi

- Môn thi thành phần Sinh học: Tải đề thi

 

5. Bài thi Khoa học xã hội:

 

- Môn thi thành phần Lịch sử: Tải đề thi

- Môn thi thành phần Địa lý: Tải đề thi

- Môn thi thành phần Giáo dục công dân: Tải đề thi

 

Nguồn: Bộ Giáo dục & Đào tạo

 

Bình luận