Đáp án chính thức kì thi THPT quốc gia 2018 - bài thi Ngoại ngữ

(MTO 6 - 27/06/2018 20:02)

Mời bạn theo dõi đáp án chính thức kì thi THPT quốc gia 2018 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, phần bài thi Ngoại ngữ.

Xem đáp án bài thi Khoa học Tự nhiên

Xem đáp án bài thi Khoa học xã hội

Xem đáp án bài thi Toán

Xem đáp án bài thi Ngữ văn

Xem đáp án bài thi Ngoại ngữ

Môn Tiếng Anh, mã đề từ 401 đến 412

Môn Tiếng Anh, mã đề từ 413 đến 424 (thứ tự câu hỏi tương tự như trên)

Đáp án môn tiếng Anh - toàn bộ các mã đề

Đáp án môn tiếng Nhật (mã đề từ 501 đến 512)

Đáp án môn tiếng Nhật (mã đề từ 513 đến 524, thứ tự câu hỏi tương tự trên)

Đáp án môn tiếng Trung Quốc (mã đề từ 601 đến 612)

Đáp án môn tiếng Trung Quốc (mã đề từ 613 đến 624, thứ tự câu hỏi tương tự trên)

Đáp án môn tiếng Đức (mã đề từ 701 đến 712)

Đáp án môn tiếng Đức (mã đề từ 713 đến 724, thứ tự câu hỏi tương tự trên)

Đáp án môn tiếng Nga (mã đề từ 801 đến 812)

Đáp án môn tiếng Nga (mã đề từ 813 đến 824, thứ tự câu hỏi tương tự trên)

Đáp án môn tiếng Pháp (mã đề từ 901 đến 912)

Đáp án môn tiếng Nhật (mã đề từ 913 đến 924, thứ tự câu hỏi tương tự trên)

Mời bạn click vào đây để tải toàn bộ đáp án kì thi THPT quốc gia 2018

Bình luận