Đáp án chính thức kì thi THPT quốc gia 2018 - bài thi Khoa học Xã hội

(MTO 6 - 27/06/2018 19:20)

Mời bạn theo dõi đáp án chính thức kì thi THPT quốc gia 2018 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Phần bài thi Khoa học xã hội.

Xem đáp án bài thi Khoa học Tự nhiên

Xem đáp án bài thi Khoa học xã hội

Xem đáp án bài thi Toán

Xem đáp án bài thi Ngữ văn

Xem đáp án bài thi Ngoại ngữ

Môn thi Lịch sử (mã đề từ 301 - 312)

Đáp án môn Lịch sử (mã đề 313 đến 324, thứ tự câu hỏi tương tự như trên)

Toàn bộ các mã đề

Đáp án môn Địa lí (mã đề từ 301 đến 312)

Đáp án môn Địa lí (mã đề từ 313 đến 324, thứ tự câu hỏi tương tự như trên)

Toàn bộ các mã đề

Đáp án môn Giáo dục công dân (mã đề từ 301 đến 312)

Đáp án môn Giáo dục công dân (mã đề từ 313 đến 324, thứ tự câu hỏi tương tự như trên)

Toàn bộ các mã đề

Mời bạn click vào đây để tải toàn bộ đáp án kì thi THPT quốc gia 2018

Bình luận