Đáp án chính thức kì thi THPT quốc gia 2018 - bài thi Khoa học Tự nhiên

(MTO 6 - 27/06/2018 18:43)

Mời bạn theo dõi đáp án chính thức bài thi Khoa học Tự nhiên kì thi THPT quốc gia 2018 vừa được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố.

Xem đáp án bài thi Khoa học Tự nhiên

Xem đáp án bài thi Khoa học xã hội

Xem đáp án bài thi Toán

Xem đáp án bài thi Ngữ văn

Xem đáp án bài thi Ngoại ngữ

Đáp án môn Vật lí (mã đề từ 201 - 212)

Đáp án môn Vật lí, mã đề từ 213 đến 224 (thứ tự câu hỏi tương tự)

Đáp án môn Hóa học (mã đề từ 201 - 212)

Đáp án môn Hóa học - các mã đề từ 213 đến 224 (thứ tự câu hỏi tương tự)

Môn sinh học (mã đề 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212)

Môn sinh học mã đề 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 (thứ tự câu hỏi tương tự)

Bạn có thể click vào đây để tải toàn bộ đáp án kì thi THPT quốc gia 2018.

Bình luận