Đại học An Giang chính thức trở thành thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM

(MTO 8 - 14/08/2019 13:34)

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1007/QĐ-TTg đã chuyển Đại học An Giang thuộc Ủy ban Nhân Dân tỉnh An Giang thành trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM.

Như vậy, trường Đại học An Giang là trường thành viên gia nhập vào Đại học Quốc gia TP.HCM, được sự quản lý và tổ chức hoạt động bởi Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trường Đại học An Giang trở thành thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh Bùi Thụy Đào Nguyên (Wikipedia)

Đại học Quốc gia TP.HCM gồm các trường Đại học như: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Quốc tế, Khoa Y, Đại học An Giang vừa mới gia nhập và một số đơn vị thành viên trực thuộc.

KIM UYÊN
(Theo Mực Tím)

Bình luận