ĐH Nông Lâm TP.HCM công bố điểm chuẩn

(MTO 8 - 05/08/2018 21:45)

ĐH Nông Lâm TP.HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm kì thi THPT quốc gia.

Điểm chuẩn trúng tuyển là tổng điểm 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên theo khu vực (nếu có) + Điểm ưu tiên theo đối tượng (nếu có).

Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh, môn chính là Tiếng Anh (nhân hệ số 2), điểm chuẩn trúng tuyển được quy về hệ điểm 30 dành cho tổ hợp môn xét tuyển. Công thức tính: Điểm xét tuyển = [(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm Tiếng Anh x 2)) x 3/4 ] + điểm ưu tiên (nếu có).

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học từ ngày 15 đến ngày 18/8/2018.

Điểm chuẩn trúng tuyển của ĐH Nông Lâm TP.HCM.

Bình luận