Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

(MTO 9 - 19/11/2017 11:27)

Cuộc thi do Thành đoàn TP.HCM và Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp thực hiện.

* Một số lưu ý:

- Thí sinh gửi kèm phiếu đăng ký tham gia (ghi rõ các thông tin: Họ tên, tuổi, đơn vị và số điện thoại liên hệ), giới thiệu đầy đủ nội dung, ý nghĩa của mỗi sản phẩm tham gia dự thi và gửi về Ban Tuyên giáo Thành Đoàn (Số 01, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, điện thoại liên lạc: 028.38.298.669).

- Sản phẩm tham gia dự thi phải là sản phẩm chưa từng tham gia và nhận giải thưởng trong các cuộc thi khác, do chính thí sinh sáng tác, không sao chép, sử dụng các tác phẩm của người khác để gửi tham gia dự thi. Thí sinh có tác phẩm dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình.

- Mỗi thí sinh được quyền gửi nhiều tác phẩm dự thi và có thể dự thi ở cả 03 hình thức.

- Tác phẩm dự thi sẽ không được hoàn trả, Ban tổ chức cuộc thi được toàn quyền sử dụng sản phẩm để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân Thành phố.

PV

Bình luận