Công thức Toán giúp teen 2k thi đậu kì thi THPT Quốc gia 2018

(MTO 3 - 30/03/2018 13:22)

Tổng hợp nhanh các công thức Toán dành cho thí sinh kì thi THPT Quốc gia 2018.

Phần Đại số:

Tam thức bậc 2

Bất đẳng thức Cauchy, Cấp số cộng, Cấp số nhân

Phương trình, bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối, Phương trình, bất phương trình chứa căn, Phương trình, bất phương trình logarit

Phương trình, bất phương trình mũ, Lũy thừa, Logarit

Phần Lượng giác

Bao gồm 3 chuyên đề lớn

 • Công thức lượng giác
 • Phương trình lượng giác
 • Hệ thức lượng trong tam giác
 • Phần Đạo hàm – Tích Phân – Hình học – Nhị thức Newton

  Phần này, các thí sinh cần lưu ý các kiến thức sau đây:

 • Đạo hàm
 • Bảng các nguyên hàm
 • Diện tích hình phẳng – Thể tích vật thể tròn xoay
 • Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
 • Phương pháp tọa độ trong không gian
 • Nhị thức Newton

ĐỨC MY tổng hợp

Bình luận