Công bố lịch thi chính thức THPT quốc gia 2018

(MTO 3 - 16/03/2018 13:52)

Kì thi THPT quốc gia năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 24/6/2018 đến ngày 27/6/2018.

Theo hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, kì thi THPT quốc gia sẽ bắt đầu từ ngày 24/6/2018 và kết thúc ngày 27/6/2018.

Bình luận