Công bố điểm thi vào lớp 10 tại TP.HCM

(MTO 6 - 13/06/2018 16:15)

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2018 - 2019.

Bạn có thể bấm vào ảnh để tải kết quả thi.

Thí sinh có thể nộp đơn xin chấm phúc khảo từ nay đến ngày 15/6/2018 tại trường THCS nơi học năm lớp. Kết quả chấm phúc khảo dự kiến sẽ được công bố vào ngày 19/6/2018.

Cách tính điểm xét tuyển: tổng điểm 3 bài thi (trong đó bài thi Ngữ văn và bài thi Toán hệ số 2, bài thi Ngoại ngữ hệ số 1), cộng điểm ưu tiên, điểm nghề (nếu có).

PV

Bình luận