Chúng ta là biển rộng

(MTO 3 - 18/03/2019 17:58)

Cuộc đời của mỗi chúng ta như thế nào là do thế giới nội tâm bên trong của chúng ta cảm thức và nhìn nhận nó...

Cuộc đời của mỗi chúng ta như thế nào là do thế giới nội tâm bên trong của chúng ta cảm thức và nhìn nhận nó. Nghĩa là khi trong lòng bạn cảm thấy buồn thì mọi thứ xung quanh bạn đều buồn. Ngược lại khi trong lòng bạn cảm thấy vui. Tự dưng mọi thứ xung quanh bạn cũng vui, những điều đơn giản bình thường hằng ngày cũng trở nên có ý nghĩa một cách kỳ lạ.


Khi cuộc đời bạn hoang mang, nghĩa là trong lòng bạn đang ‘hoang mang’ lo lắng một vấn đề gì đó nên nó khiến mọi thứ bạn đều cảm thấy hoang mang. Chứ chẳng có ai định nghĩa “cuộc đời hoang mang” cả. Khi bạn nói rằng cuộc đời bạn bế tắc, nghĩa là trong lòng bạn đang ‘bế tắc’ vướng bận điều gì đó. Có thể là không buông bỏ, cố chấp giữ mãi những thứ khiến bạn nặng gánh tơ lòng. Chứ chẳng có “cuộc đời bế tắc” nào cả.

Tất cả xâu chuỗi lại cuộc đời chỉ là tấm gương phản chiếu của những gì ta nghĩ, ta giữ trong lòng và từ đó nó quyết định đến hành động nhận thức của ta mỗi ngày.

Nếu cuộc đời: “cơ bản là buồn”. Hãy làm cho nó vui trên mức cơ bản.

Nếu cuộc đời: “cơ bản là rác rưởi”. Hãy chịu khó, thu gom và quét dọn nó cho sạch sẽ.

Có một câu chuyện mà bạn đã quên kể với mình rằng: Bạn là người tuyệt vời (ít nhất là đối với cuộc đời của chính bạn).

Buồn cũng phải sống, vui cũng phải sống. Nếu đã chọn SỐNG trên cõi đời này, sao ta không chọn sự vui vẻ, an lạc mà đón nhận nó từng

MINH MINH

Theo Mực Tím

Bình luận