Các trường hợp không đủ điều kiện tốt nghiệp thpt quốc gia năm 2018.

(MTO 5 - 08/05/2018 16:04)

Thứ nhất: Nếu trong kỳ thi THPT Quốc gia, thí sinh có một bài thi thành phần trong bài thi tổ hợp dính điểm liệt thì thí sinh đó sẽ không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp THPT.

Th 2: Trong khi din ra k thi THPT quc gia, thí sinh vi phm các quy chế thi và b k lut cnh cáo khiến các cơ quan x lý phi tiến hành hy kết qu bài thi. Nng thì có th cm vĩnh vin tham d các k thi các năm tiếp, hoc truy cu trách nhim hình s.

Th ba: Khi đăng ký c 2 bài thi khoa hc mà b không thi, điu này có nghĩa là b thi. Trường hp này cũng s không được công nhn tt nghip vì vô tình thí sinh đã vi phm quy chế thi.

Ảnh: Cẩm Viên

Với các thí sinh đăng ký hai bài thi tổ hợp thì sẽ được chọn thi cả hai và điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn thì sẽ lấy đó để làm kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trường hợp thí sinh đăng ký cả 2 bài thi nhưng có một bài thi có cu phn b dính đim lit. Hệ thống sẽ tự động lấy bài thi không bị điểm liệt và bài thi cao hơn để xét tốt nghiệp cho thí sinh đó.

Vì thế nếu thí sinh đăng ký cả 2 bài thi nhưng có một cấu phần bị liệt trong khi bài thi kia không bị liệt vẫn được công nhận tốt nghiệp bình thường.

ĐỨC MY

Bình luận