Bài tham dự sân chơi Thổi bùng cảm xúc World Cup 2018: Cristiano Ronaldo

(MTO 6 - 21/06/2018 07:26)

Mực Tím Online giới thiệu bài thơ tham dự sân chơi Thổi bùng cảm xúc World Cup 2018 của bạn Vũ Thế Khang (Q. Bình Thạnh) viết về danh thủ Cristiano Ronaldo.

Bạn đọc tham dự, vui lòng gửi bài đến địa chỉ email: ctv@muctim.com.vn hoặc bấm vào đây để gửi trực tiếp.

Bình luận