5 câu nói truyền cảm hứng cho bạn trong năm 2018

(MTO 1 - 01/01/2018 00:15)

Hãy bắt đầu năm mới 2018 bằng những câu nói truyền cảm hứng, teen nhé!Ngày mai là trang giấy trắng đầu tiên của quyển sách 365 trang. Hãy viết điều tốt đẹp! - Brad PaisleyTrong năm mới, đừng bao quên cảm ơn năm cũ vì nó có thể đã giúp bạn vươn tới hôm nay. Không có chiếc thang của quá khứ, bạn chẳng bao giờ tới được tương lai - Mehmet Murat ildanChúng ta sẽ mở cuốn sách với các trang trắng tinh. Chính chúng ta sẽ viết lên đó. Quyển sách có tên là Cơ Hội và chương đầu tiên là Ngày Đầu Năm. - Edith Lovejoy PierceHoan hô năm mới và cơ hội mới để chúng ta tu sửa - Oprah Windfrey.Đừng hạ thấp giấc mơ chỉ để phù hợp với hoàn cảnh. Hãy củng cố niềm tin để làm được những thứ tuyệt vời hơn! (Khuyết danh)
BẢO TRÂN

Bình luận