4 lời dạy của Bác Hồ về tinh thần tự lực, tự cường

(MTO 5 - 18/05/2022 12:12)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao tinh thần tự lực, tự cường, xem đó là tiền đề của độc lập tự do cho dân tộc và mỗi người dân.

Người đã có nhiều bài viết, bài nói đề cập đến tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng độc lập tự do, hạnh phúc, phồn vinh cho dân tộc. Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), Mực Tím trích giới thiệu đến các bạn 4 lời dạy của Bác về tinh thần tự lực, tự cường.

THANH KHANG - N.T thực hiện
(theo Mực Tím)

Bình luận