Tất cả câu hỏi

Xếp theo

Cho tôi hỏi cách tính điểm ưu tiên, khuyến khích được tính như thế nào?

01/06/2017

Điểm ưu tiên trong thi tuyển sinh vào lớp 10 thường (không áp dụng trong tuyển sinh lớp 10 trường, lớp chuyên) được tính như sau:

+ Cộng 3 điểm cho một trong các đối tượng: con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh và những người hưởng chế độ thương binh, bệnh binh có tỉ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên.

+ Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng: con anh hùng lực lượng vũ trang; con anh hùng lao động; con bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh, bệnh binh và những người hưởng chế độ thương binh, bệnh binh có tỉ lệ mất sức lao động từ dưới 81%; người dân tộc thiểu số sinh sống học tập tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

+ Cộng 1 điểm cho các đối tượng: người dân tộc thiểu số không sinh sống học tập tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống học tập tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

» Xem thêm

Em đang học lớp 9 ở tỉnh Lâm Đồng. Năm tới em muốn học lớp 10 ở Trường THPT Marie Curie (TP.HCM). Vậy em có thể ghi nguyện vọng vào trường này và thực hiện thi tuyển sinh ở tỉnh được không hay phải làm như thế nào?

01/06/2017

- Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, Trường THPT Marie Curie không tuyển học sinh ở các tỉnh thành ngoài TP.HCM. Nếu không đủ điều kiện thi vào trường chuyên ở TP.HCM, bạn chỉ có thể học tại các trường THPT tư thục trên địa bàn TP.

 

» Xem thêm